Jij en de situatie

jij-en-de-situatieHoe jij reageert in bepaalde situaties is afhankelijk van de plaats in het betreffend systeem en jou verhouding daartoe.

Binnen systemen hebben wij te maken met onbewuste krachten, of anders gezegd: universele wegmatigheden, basis principes die nu eenmaal werkzaam zijn binnen systemen. En jouw verhouding tot die universele wetmatigheden bepaalt hoe jij je voelt en hoe jij reageert.

De drie grote wetmatigheden hier zijn: Binding – Ordening – Balans.

Binding komt voort uit het verlangen erbij te horen. Ordening is het tweede wat bewaakt wordt door het systemisch geweten (je bent nu eenmaal de jongste, de oudste en dat brengt ongeschreven wetten met zich mee). Balans binnen het geheel heeft alles te maken met het voelen ergens recht op te hebben vs. voelen ergens verplicht toe zijn.

Deze onzichtbare componenten drijven jou. Onbewust. En kunnen zorgen voor een scala aan niet gewenste zaken: onvrede in je werk of in je schijnbaar gelukkige gezinsleven, onzekerheid m.b.t. je opleiding, een taak of positie waar je tegenop ziet, terugkerende fysieke klachten bij verplichte familiebezoeken of onzekerheid in je baan. Leer je positie te zien en te hervinden binnen de systemen waarbinnen jij functioneert. Leer jezelf kennen!