Relatieproblematiek in de breedste zin van het woord

relatieproblematiekWe hebben allemaal onze plaats in een groter geheel. In families, in organisaties, in gezinnen: er is een vast patroon. En binnen dit patroon wisselen mensen van plaats: van kind word je ouder, van ouder word je grootouder. Binnen je bedrijf bv. schuif je op door promotie. En ook vallen er lege plaatsen in deze systemen die familie, gezin of organisatie heten: iemand sterft, er is een ruzie en met bepaalde personen wordt niet meer gesproken. Op deze momenten zie je dat een ander lid van het systeem, de lege plaats in gaat vullen. En dat gebeurt onbewust. Een kind wat bv. extra gaat zorgen voor een ouder na een scheiding of sterfgeval.

Als mens betekent dit dat jij je opoffert aan het systeem: iets wat onbewust is in jou zegt dat je op deze manier het systeem redt en daarmee jezelf. Daarom is dit veelal een normale en niet te vermijden reactie. Echter, het betekent ook dat jij je eigen pad verlaat. En dat is waar problemen hun oorsprong vinden. Om het systeem werkelijk te redden en het zo gezond mogelijk te laten functioneren, zul je je eigen authentieke plek in moeten nemen. Zo kun je verbonden zijn in vrijheid. De enige manier waarop het werkt.

In welke relatie dan ook kan dat wat je onbewust meedraagt van bovenstaande het onbewuste probleem vormen. Jezelf en je rollen helder gaan zien binnen de verschillende systemen bevrijdt!